BEPERKT RIJVERBOD

 

Naast een beperking in de duurtijd van het rijverbod kan u de rechtbank in sommige gevallen ook verzoeken om ten eerste het rijverbod enkel uit te voeren tijdens het weekend.

Ten tweede kan de rechtbank worden gevraagd om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van het rijbewijs. Het rijverbod heeft wel minstens betrekking op de categorie van voertuigen waarmee de overtreding werd begaan.

Zo kan bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur in sommige gevallen vragen om geen rijverbod op te leggen voor zijn rijbewijs categorie C. Dit enkel voor zoveel hij de overtreding niet met zijn vrachtwagen heeft begaan. Wanneer de rechtbank dit verzoek toestaat, kan de chauffeur verder blijven rijden met zijn vrachtwagen tijdens de periode van zijn rijverbod voor de overige categorieën.

Wanneer proeven of examens worden opgelegd zijn hogere beperkingen niet mogelijk. Dit is onder meer het geval bij herhaling.

Bespreek deze mogelijkheden met uw advocaat.