GEVANGENISSTRAF EN VERBEURDVERKLARING

 

De politierechtbank heeft voor de ernstigere verkeersovertredingen ook de mogelijkheid om u een gevangenisstraf te geven.

*

Daarnaast kan de politierechtbank uw voertuig ook afnemen door een verbeurdverklaring uit te spreken. Hierdoor verliest u uw wagen definitief. Dit kan slechts wanneer de politierechter u een rijverbod oplegt van minstens drie maanden en u eigenaar bent van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan.

Het voertuig waarmee de overtreding werd begaan, kan ook worden afgenomen wanneer het eigendom is van iemand anders. Dit enkel wanneer de eigenaar u met zijn voertuig heeft laten rijden wetende dat u geen rijbewijs had of wetende dat u dronken of onder invloed van drugs was op dat moment.

*

In de praktijk zal een gevangenisstraf en/ of een verbeurdverklaring slechts worden uitgesproken als de politierechter vaststelt dat u herhaaldelijk in de fout blijft gaan en de geldboetes en rijverboden uw gedrag in het verkeer niet verbeteren.