DRONKENSCHAP

 

Dronkenschap is een verkeersovertreding die te onderscheiden is van intoxicatie en speelt enkel wanneer u uiterlijke tekenen van dronkenschap vertoont.

Wanneer u gecontroleerd wordt door de politie zullen zij in hun proces-verbaal uw eventuele uiterlijke tekenen van dronkenschap noteren. Bijvoorbeeld: wartaal, waggelende gang, abnormale agressiviteit etc.

De politierechter zal op basis hiervan oordelen of u in staat van dronkenschap heeft gestuurd.

U heeft er dus alle belang bij u zo goed mogelijk te gedragen bij een controle.

*

Voor dronkenschap wordt u gestraft met een geldboete van minimum 1.600 EUR en een rijverbod van minstens één maand.

Ook wanneer u zich door gebruik van drugs of geneesmiddelen in een soortgelijke staat achter het stuur bevindt, riskeert u dezelfde straf.

*

Sturen in staat van dronkenschap kan ook (ernstige) burgerrechtelijke gevolgen hebben wanneer u een ongeval heeft en schade veroorzaakt. Uw BA-verzekering kan in dat geval immers de schadevergoeding die zij betaalden aan de schadelijder van u terugvorderen (= “regresvordering”).