HERHALING

 

Wanneer u binnen de drie jaar na een eerdere veroordeling opnieuw een verkeersovertreding begaat, zal u in de meeste gevallen in staat van herhaling zijn. Hierdoor zal u strenger worden bestraft.

De politierechtbank zal u verplicht een minimum rijverbod moeten opleggen van drie maanden.

In geval van herhaling kan dit rijverbod helaas niet beperkt worden tot de categorie voertuigen waarmee de overtreding werd begaan. Ook een rijverbod enkel tijdens het weekend is dan uitgesloten. Er kan wel een deel van het rijverbod met uitstel worden gevraagd.

*

Daarnaast zal de politierechtbank u moeten veroordelen tot het opnieuw afleggen van uw theoretisch en praktisch rijexamen alsook medische en psychologische proeven.

Opdat deze strenge bestraffing zou worden toegepast, is het niet vereist dat uw eerste en tweede verkeersovertreding identiek zijn. Ook een andere soort verkeersovertreding kan ervoor zorgen dat u in staat van herhaling bent (bijvoorbeeld een ernstige snelheidsovertreding binnen de drie jaar na een veroordeling wegens alcoholintoxicatie).

In beginsel dient u de examens opnieuw af te leggen van uw hoogst behaalde categorie rijbewijs. Men kan de rechtbank echter vragen om enkel de examens op te leggen van bvb. het rijbewijs categorie B wanneer de overtreding met een voertuig van die categorie begaan werd.

De examens en proeven kosten in totaal ongeveer 500 EUR. Men kan de rechtbank wel vragen de geldboete te verminderen met deze kosten.

*

Wanneer u binnen de drie jaar na een veroordeling dezelfde soort overtreding begaat, zullen ook de boetes doorgaans verdubbeld worden.