ONGESCHIKTHEID

 

Wanneer de rechtbank meent dat u lichamelijk of geestelijk niet in staat bent om te rijden, kan ze u ongeschikt verklaren waardoor u niet meer mag rijden vanaf de uitspraak.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u ondanks een zeer hoge intoxicatiegraad geen uiterlijke tekenen van dronkenschap vertoonde bij een politiecontrole. Als de rechtbank hierdoor meent dat u een alcoholprobleem hebt, kan ze u ongeschikt verklaren.

Vooral bij drugs in het verkeer zal de rechtbank de zaak vaak uitstellen en u vragen een aantal keer bij een dokter langs te gaan om u te laten testen. Op basis van de resultaten zal de rechtbank u vervolgens al dan niet ongeschikt verklaren.

Wanneer u ongeschikt wordt verklaard, zal u ten vroegste zes maanden later een verzoek tot herziening kunnen indienen om terug te mogen rijden. Dit op voorwaarde dat u met doktersattesten kan aantonen dat u geen alcohol- of drugsprobleem meer hebt.