BEROEP

 

Indien u niet akkoord bent met het vonnis van de politierechtbank kan u altijd hoger beroep aantekenen waardoor de zaak helemaal opnieuw zal worden behandeld door een andere rechtbank.

Zo kan het zijn dat u meent dat de overtreding niet bewezen is of dat de opgelegde straffen te hoog zijn.

Indien ook het openbaar ministerie beroep aantekent, kan de straf ook verzwaren in graad van beroep.

U bespreekt uw slaagkansen van een beroepsprocedure dus best op voorhand met uw advocaat.

*

Indien u veroordeeld bent zonder dat u of uw advocaat verschenen is voor de politierechtbank (verstek) kan u ook verzet aantekenen.

Dit kan slechts in bepaalde gevallen.

Het voordeel van verzet is dat u nooit een strafverzwaring riskeert door de zaak opnieuw te laten behandelen. De zaak wordt op verzet immers opnieuw behandeld door dezelfde rechter.

*

Voor het aantekenen van beroep en verzet zijn er verschillende termijnen en formaliteiten. Laat u hiervoor tijdig bijstaan door een advocaat.