WERKSTRAF

 

Uitzonderlijk kan u de rechtbank ook verzoeken om een werkstraf op te leggen. Dit is onbetaald werk gedurende minimum 20 en maximum 300 uren. De werkstraf dient te worden uitgevoerd binnen één jaar.

Voorbeeld: 

De rechtbank zal doorgaans een werkstraf willen opleggen wanneer blijkt dat een jonge student wordt gedagvaard die geen inkomen heeft. In dergelijk geval zouden de ouders moeten opdraaien voor de boete waardoor een werkstraf als een persoonlijkere en efficiëntere straf wordt beschouwd.

*

Een werkstraf wordt ook niet vermeld op het uittreksel van het strafblad. Hierdoor zal de jonge student later geen moeilijkheden krijgen bij het solliciteren.