SNELHEID

 

Indien u meer dan 40 km/u te snel rijdt of meer dan 30 km/u in de bebouwde kom riskeert u een geldboete van minimum 80 EUR en een verplicht rijverbod van minstens 8 dagen voor de politierechtbank.

Voor minder zware snelheidsovertredingen krijgt u in principe meteen een boete (een “onmiddellijke inning”) toegestuurd waardoor u mits tijdige betaling niet meer voor de rechtbank moet verschijnen.

In de praktijk mag u bij een snelheid van 90 km/u in de bebouwde kom of een snelheid van 170 km/u op de snelweg al snel rekenen op een rijverbod van 20 tot 30 dagen en een boete van 800 tot 1.000 EUR bij de meeste politierechtbanken (voor zoveel u nog over een blanco strafblad beschikt).